Čeknito Blog bežal na veľmi starej verzii WordPressu, čo malo za následok neskutočné zaspamovanie všetkých diskusií k jednotlivým blog príspevkom. Zo strany Google nám navyše hrozila penalizácia za propagovanie nevhodného obsahu, preto sme sa rozhodli, že spam z blogu odstránime úplne. Keď sa rúbe lietajú triesky — preto sa mohlo stať, že sme omylom vymazali […]