Dnešným dňom obnovujeme prevádzku najväčšieho slovenského videoportálu www.ceknito.sk. Samozrejme bude fungovať aj česká lokalizácia stránky www.ceknito.cz. Doména ceknito.eu ostane zatiaľ nevyužitá, ale do budúcna počítame aj s ňou. Veĺká vďaka patrí našim priateľom z Platon Webhostingu, ktorí nám pomohli obnoviť funkčnosť stránky. Stránka bola programovaná pre webserver Apache a video streaming zabezpečoval webserver lighttpd. Toto […]